Psykoterapi med børn og unge

 

I det terapeutiske arbejde med børn og unge arbejder jeg med sandplay, tegneterapi, fortælleterapi, spædbarnsterapi, visualisering, traumeterapi og samtaleterapi.

Samtalen er altid baseret på en ligeværdig kommunikation, hvor tryghed, respekt, kemi og anerkendelse er nøgleord for mig.
Den terapeutiske proces med barnet/ den unge er et samarbejde på barnets betingelser og med udgangspunkt i barnets univers.

 

Hvem henvender terapeutiske samtaler sig til::

 

Børn og unge, som har været udsat for akutte belastninger, der påvirker deres trivsel fx skilsmisser, hospitalsophold, sygdom, dødsfald i familien og andre tab.

Børn og unge med mere generelle trivsels – og adfærdsproblemer: børn som ikke trives i familien, børn der ikke trives i skolen, børn med koncentrations, – præstations, – selvværdsproblemer osv.

Børn med mere omfattende problemer: tilknytningsforstyrrelser, angst, depressioner mv.

 

I samtalerne indgår barnet/ den unge i en aktiv udviklingsproces, hvor fokus er på bearbejdning, at sætte ord på, skabe kontakt til egne løsninger og handlemuligheder, samt ressourcer.
Der vil være fokus på, her og nu situationer, større parathed til at afhjælpe de forhindringer, der blokerer for faglighed og trivsel.
Egen forståelse, samt læring på en indsigtsfuld og tryg måde.
Barnet/ den unge tilbydes ligeledes støttes til at udtrykke svære følelser, indre kaos og oplevelser verbalt som nonverbalt. Der hvor ordene slipper op, ikke slår til eller adfærds korrektion ikke er nok, er der brug for den iboende evne til at heale sig selv symbolisering.

 

For det mindre barn er det primære omdrejningspunkt for terapien barnets naturlige leg. Samværet med terapeuten gennem legen, aflaster barnet fra at være i et problemorienteret fokus og skulle udtrykke sig på voksne betingelser.
Barnet kan gennem samværet og legen i sandkasserne, bearbejde svære oplevelser og hele svære ting i fortiden, og det kan få nye erfaringer og frigøre ressourcer til fremtiden. Også spædbarnsterapi eller historieterapi er ofte en del af terapien.

Større børn og unge har også glæde af samtaleterapi, hypnoterapi, tegneterapi osv.

Børn (og unge i de tidligste ungdomsår) i terapi indbefatter altid løbende samtaler og et intenst samarbejde med forældrene om, hvordan de kan forstå og understøtte barnets udvikling i terapien og medfører dermed en personlig proces hos forældrene omkring deres forældrerolle.

 

Jeg arbejder aldrig med barnet alene i terapi, men altid med barnets nærmeste omsorgspersoner.

Terapi til hele familien

 

Hvis en person i familien er i dårlig trivsel, påvirker dette hele familien.
Jeg har mange års erfaring som kommunal ansat familiebehandler, og jeg har rådgivet mange familier i, hvordan de bedst muligt løser familiens problemer.

Nogle gange kan det være rart at have en ekstra part med i samtalen, der ikke tager parti, men blot forsøger at løse de problemer der er opstået.

Som udgangspunkt vil jeg gerne mødes med familien samlet og give alle i familien lejlighed til at blive hørt og til at lytte til hinanden.
Psykoterapien er baseret på et samarbejde mellem mig og familiens medlemmer.

Det er min opgave at lytte og stille spørgsmål og gennem dialog bidrage til, nye ideer og forståelser kan udvikle sig. På den måde kan det problem, der har været udgangspunktet for henvendelsen mindskes eller helt forsvinde. Min tilgang vil altid være, at det er problemet, der er problemet og ikke en person.

Nogle gange giver det også mening at afholde nogle samtaler med den ene eller begge forældre uden børnenes medvirken, eller nogle samtaler med barnet/ børnene uden forældrene. Dette aftales fra gang til gang.

 

 

Typiske symptomer på familieproblemer

 

Der kan være mange grunde til, at der opstår familieproblemer. Det kan fx være:

Et barn med fysiske smerter

Manglende lyst til at gå i skole/på arbejde

Manglende lyst til at være sammen med andre

Tristhed og deprimerede voksne

Mange indbyrdes konflikter i familien

Opfarende forældre, der bliver vrede over små ting

Et hjem, der emmer af tavshed og uløste konflikter

Familiemedlemmerne søger meget ud af huset

En af forældrene føler sig uden for familiesamspillet

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende samtale, for at blive klogere på om familieterapi eller familierådgivning er noget for dig og din familie.