éSandplay

 

Sandplay – hvis du eller dit barn har ondt i livet.

Ofte vil hænderne løse en gåde, som intellektet forgæves har kæmpet med.

Sandplayterapi henvender sig til børn fra ca. 4 år, unge og voksne.

Sandplay er en veldokumenteret og nænsom terapeutisk metode inspireret af den jungianske psykologi.
Den tager sit udgangspunkt i Sandplay-rummet, som består af to sandkasser – én med vådt sand og én med tørt sand, samt reoler med mange figurer af enhver slags.

 

Hvorfor sandplay?

I mit arbejde som psykoterapeut møder jeg både børn, unge og voksne som kan have svært ved at sætte ord på -og beskrive de følelser, sansninger og indre stemninger de bærer på og er tynget af.
Så spørgsmålet; Hvordan har du det? Eller hvad er der galt? Er ikke altid nemme spørgsmål at svarer på. Så bliver svaret ofte; det ved jeg ikke, eller fint – Ikke af modvilje, men af manglen på ord.
Hvis der er en meget smertefuld stemning i barnet/ den unge eller voksne kan det næsten følelses som en negligering i sig selv, at forsøge at svare på dette spørgsmål. For hvordan er det med rimelighed muligt at beskrive de følelser, der er så smertefulde. 

Her er sandplay en meget skånsom, hjælpsom og effektiv metode til at give følelser, stemninger og indre sansninger et sprog igennem anvendelsen af figurer – også kaldet symboler.

I neuroaffektiv udviklingspsykolog tales meget om, hvor vigtigt det er, at der er tillid i relationen. At det er igennem andres anerkendelse og spejling, at vi udvikler os. Denne viden omsættes direkte til praksis i sandplay.

 

 

Sandplayterapi er især velegnet til børn og unge, der har behov for at få bearbejdet:

 

Traumer

Tab og adskillelse

Omsorgssvigt

Sorg

Familiens skilsmisse

Mobning og skole realaterede problematikker

Mistrivsel

Overgreb

Sandplay er en kreativ proces, hvor personligt valgte figurer med symbolsk betydning, finder deres naturlige og meningsfulde placering i en helhed som udgøres af sandkassen. I processen opstår der spontant billeder, ”sindbilleder”.

Sandplay er ofte en del af mit terapeutiske arbejde med børn. Legen i sandkasserne med de spændende figurer er et helt naturligt medie for børnene. Barnet kan gennem legen i sandkasserne og samværet, bearbejde svære oplevelser.
Barnet kan få nye erfaringer og frigøre ressourcer til at skabe ro til den naturlige udvikling.

Figurerne bliver igennem den kreative proces til et ordforråd, et billedsprog, som det ubevidste kan tale igennem.  Det giver mulighed for at den indre virkelighed kan komme til udtryk, oplevelser og følelser komme frem i lyset, uklare fornemmelser og ikke sproglige erfaringer.

Bearbejdningen foregår i den konkrete opbygning/ leg og udtrykkes gennem figurerne. Barnet leger/ fortæller sin historie, samtidig med at det gennemlever en psykisk bearbejdning.
Min opgave som terapeut er at fungerer som medlevende vidne til barnets fortælling.
Barnet vil opleve sig forstået på et dybere, ordløst plan.

 

Udbytte:

 

Bearbejdning af svære oplevelser, følelser og traumer

Der skabes rum og mulighed for at få afløb for sorg over fx en skilsmisse, sygdom eller lignende

Igennem arbejdet i sandet og det ligeværdige møde gives der værktøjer til at sætte ord på det der klemmer

Kommunikation med følelser

Afhjælp til stress over forskellige præstationskrav

Det kan hjælpe dit barn med at få en afklaring af kammeratskabsproblematikker og udviklingsmuligheder

Hjælper med at finde egne ressourcer og styrker muligheden for at aktivere flere dele af hjernen

Hjælper med at opbygge større selvtillid og selvværd

Læring og inklusion på en indsigtsfuld og tryg måde

Sandplay til børn

Forældrene deltager i et sideløbende samtaleforløb for at få indsigt og vejledning i barnets proces.

Sandplay er centrum i mit terapeutiske arbejde med børn, men Sandplay er også involveret i flere andre områder af min praksis. Det er min erfaring at Sandplay også beriger og inspirerer processer i psykoterapeutiske forløb med unge og voksne, i familieterapi.

Sandplay anvendes i dag i familiebehandling, skolepsykologisk rådgivning og børnepsykiatrisk afdelinger, samt af privatpraktiserende psykologer og psykoterapeuter.